Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο πατώντας εδώ.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αφορά την εταιρεία παροχής εξειδικευμένων φωτογραφικών υπηρεσιών με το διακριτικό τίτλο Bliss Wedding Photography (εφεξής «Bliss»), η οποία λειτουργεί υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.inbliss.gr (εφεξής «Ιστότοπος»)

Η Bliss δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της (εφεξής «Χρήστες»). Ως εκ τούτου σας παραθέτουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στον Ιστότοπο, είναι απαραίτητη η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή/και πληροφοριών των Χρηστών του. Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τέτοια μπορεί να είναι λόγου χάρη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το email, ο τηλεφωνικός αριθμός, στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα έως απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί τους, καθώς και για την κοινοποίηση προς αυτούς πληροφοριών τις οποίες έχουν αιτηθεί στις συμπληρωμένες φόρμες του Ιστότοπου. Η Bliss ουδέποτε πρόκειται να μεταβιβάσει ή πουλήσει προσωπικά δεδομένα σε οιονδήποτε, για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

3. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που υποβάλλονται στον Ιστότοπο, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την Πολιτική Απορρήτου στις σχετικές σελίδες του. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
  2. Προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
  3. Παροχή υπηρεσιών που ζητάτε μέσω του ιστοτόπου μας
  4. Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
  5. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
  6. Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο
  7. Διατήρηση της ασφάλειας του Ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η διαδικασία και η πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με σκοπό την πλήρη ενημέρωση και την παρουσίαση των υπηρεσιών της Bliss στο χρήστη, διατηρούνται για τουλάχιστον ένα έτος από το αίτημα ενδιαφέροντος και πάντως για όχι περισσότερο των δύο ετών από την τελευταία επικοινωνία του χρήστη του Ιστότοπου. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με σκοπό την παροχή συμφωνημένων υπηρεσιών της Bliss προς το χρήστη, διατηρούνται για τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία της τελευταίας χρονικά παρεχόμενης υπηρεσίας και πάντως για όχι περισσότερο των τεσσάρων ετών από την τελευταία επικοινωνία του χρήστη του Ιστότοπου.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bliss δύναται να ενημερώνει την Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον Ιστότοπο κατά καιρούς. Μπορείτε περιστασιακά να ελέγχετε το παρόν κείμενο, ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου. Κάθε χρήση του ιστότοπου που συνδέεται με αποστολή Προσωπικών Δεδομένων εκ μέρους του χρήστη, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

  • +30 69 39 41 02 45
  • Δευ.-Παρ. 08:00-22:00