Ζητήστε μας προσφορά!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε την κατάλληλη για εσάς προσφορά, με ό,τι ακριβώς χρειάζεστε.

προσφορά γάμου
Φωτογράφηση Pre Wedding (για χρήση σε βιβλίο Ευχών / Wishbook) Κινηματογράφηση Pre Wedding (για χρήση σε Clip Γάμου ή προβολή στην δεξίωση)
Φωτογράφηση προετοιμασίας γαμπρού Κινηματογράφηση προετοιμασίας γαμπρού Φωτογράφηση προετοιμασίας νύφης Κινηματογράφηση προετοιμασίας νύφης
Ένα συνεργείο (photo & video) πρώτα στην προετοιμασία του γαμπρού και κατόπιν στης νύφης (όταν είναι εφικτό) Ένα ανεξάρτητο συνεργείο (photo & video) στην προετοιμασία του γαμπρού Ένα ανεξάρτητο συνεργείο (photo & video) στην προετοιμασία της νύφης

Η επιλογή αυτόνομου συνεργείου ταυτόχρονα και στις δυο προετοιμασίες προϋποθέτει την χρήση δύο συνεργείων και στην κάλυψη του μυστηρίου

Δυο φωτογράφοι και ένας εικονολήπτης Δύο φωτογράφοι και δυο εικονολήπτες

Περιλαμβάνονται επίσης: Οικογενειακή φωτογράφηση & φωτογράφηση και κινηματογράφηση του ζευγαριού

Είσοδος στην Δεξίωση / Πρώτος Χορός Χαιρετισμός καλεσμένων Χοροί 3 ώρες από την άφιξη Επιπλέον 1 ώρα Επιπλέον 2 ώρες
Καταγραφή χορών τύπου ροής (Σταθερή κάμερα) Προβολή στην δεξίωση clip Pre Wedding Δημιουργία & Προβολή στην δεξίωση clip Same -Wedding- Day (Προϋποθέτει την χρήση δυο ανεξάρτητων συνεργείων) Drone (Mε αδειούχο χειριστή)
Φωτογράφηση Next Day (Επόμενης Ημέρας) για χρήση στο βιβλίο Κινηματογράφηση Next Day (Επόμενης Ημέρας) για χρήση στο clip
35cm x 35cm (Ανοιχτό 35cm x 70cm) 30cm x 30cm (Ανοιχτό 30cm x 60cm) 30cm x 40cm (Ανοιχτό 30cm x 80cm)
20cm x 20cm (Ανοιχτό 20cm x 40cm)
Βιβλίο Ευχών σε fine art χαρτί 20cm x 30cm)
Εγγραφή Blue-Ray σε ειδική αρχειακή μορφή φύλαξης Καμβάς 40cm x 60cm Καμβάς 50cm x 70cm